RFID PUTTEKASSE OM LYD

Puttekasser er et velkendt fænomen på Fjord&Bælt i Kerteminde, hvor der gennem tiden har stået adskillige. Princippet i en puttekasse er baseret på legetøjet, hvor man putter en firkant i et firkantet hul, en cylinder i et rundt hul osv. Vi har lavet et par forskellige puttekasser, som kobler selve den fysiske aktivitet med et elektronisk output.

I forbindelse med en udstilling om lyd på Fjord&Bælt, lavede vi en puttekasse, hvor børn kan tage en brik, hvorpå der er sat et billede af et dyr. Brikken putter de så i puttekassens hul, og de hører så lyden af det dyr, der er på brikken.

Det formidlingsmæssige koncept går ud på at illustrere, at mange forskellige dyr laver lyde – også  nogle man ikke lige regner med, f.eks. fisk. Brikkerne spiller lyde med velkendte dyr som en kat og en ko, men så også med fisk og hvaler. Brugen af de velkendte dyr hjælper børnene til at forstå, at det virkelig er det her dyr, som siger den her lyd. Også selvom det er en fisk.

Installationen er lavet med en RFID læser og et WaveShield fra adafruit industries kombineret med en Arduino microcontroller. Inde i brikkerne er der en RFID tag, der når den aflæses af læseren, afspiller en lydfil fra et SD-kort via WaveShield afspilleren.
RFID (Radiofrekvens Identifikation)  er en gammel teknologi og bliver brugt i f.eks. nøglebrikker, rejsekortet og i lager- og speditionsbranchen. Der er forskellige typer af RFID tags og – læsere, men fælles for dem er at en tag har et unikt nummer, som man så bruger til at slå op i en tabel efter noget data. I dette tilfælde er det så Arduino microcontrolleren, der står for at “slå op” i SD kortet, men man kan også få læsere, der kan sættes direkte til en pc, hvis man har brug for at programmere et workflow på den platform.

Efter lydudstillingen blev erstattet med noget andet, har installationen levet videre forskellige andre steder på Fjord&Bælt, og har altid været populær hos de yngre gæster, men også hos centerets formidlere, som på en nem måde har kunnet illustrere, at ja – fisk kan også sige noget. Hør selv.

Koblingen med en RFID-læser og kort med en fysisk genstand, som kan flyttes, tænker vi kan bruges i mange sammenhænge, da man kan aktivere alle mulige forskellige medier; lyd, video og billeder. Man kan lave en puttekasse med noder som afspilles og sættes sammen til musik. Lave brikker som man kan bevæge henover et landkort, og når de er et bestemt sted afspilles en video/animation om lokaliteten.  Alle steder hvor man har brug for at sætte en fysisk objekt eller et billede af noget i forbindelse med noget data, er RFID teknologien ret fantastisk.

RFID tags kan fås som små klistermærker, man sætter på sit objekt, så der er egentlig ikke nogen genstand, der ikke kan fungere som et nedslag i databasen. På Nyborg Gymnasium er vi ved at lave en installation, hvor forskelligt affald fra naturen kan aflæses via en læser og jo mere af en slags affald, du smider på læseren jo værre bliver karakteren af den film, der vises på en skærm ovenfor. Der har vi f.eks. limet RFID tags i bunden af vandflasker og colaflasker. Installationen i Nyborg bliver lavet i Adobe Flash, og læseren er en lidt anden – men fordi teknologien er så gammel, er det faktisk muligt at bruge en bred vifte af programmer og platforme til at nå sit mål.