HVALERNES BIOSONAR

Marsvin bruger ligesom de andre tandhvaler ekkolokalisering – også kaldet biosonar – til at finde vej og finde bytte. De laver nogle højfrekvente klik-lyde, som sendes ud gennem “panden” på hvalen som en stråle af lyd. Når lyden rammer et objekt, kastes den tilbage som et ekko, som hvalen opfanger. Hvordan dette lydbillede ser ud for en hval, er naturligvis ikke nemt at vide, men man har en idé om, at det kan være et lydlig omrids af de objekter, som klik-lydene rammer.
Installationen her er et forsøg på at visualisere marsvinets biosonar.

En anden feature som installationen her visualiserer, er det såkaldte “terminal buzz”, som er noget hvalerne (og flagermus for den sags skyld) bruger, når de nærmer sig et bytte: De sætter frekvensen på klikkene op, hvilket giver et mere “opdateret” og kontinuerligt lydbillede. Ved at brugeren klikker hurtigere på knappen opnås den samme effekt.

Softwaren er skrevet i MaxMsp, og vi har brugt en edge-detection algoritme (canny) til at visualisere, hvordan marsvinet opfatter ekkoerne.

Der sidder et webcam i snuden af marsvinet, og når man trykker på knappen tager softwaren et enkelt billede, og laver edge-detection på det. Billedet forsvinder med det samme – så jo hyppigere du klikker, jo tydligere er konturerne.

Installationen er rekonstrueret et par gange og står stadig på Fjord&Bælt i Kerteminde. Den har vist sig at være en stor succes og er formidlerens (Tue’s) våde drøm om enkelhed og præcis formidling i en installation!